Kandydaci do Senatu UM

Grupa profesorów i profesorów uczelni – Wydział Lekarski

prof. dr hab. n.med.
Jarosław Berent
Zakład Medycyny Sądowej
dr hab. n.med.
Piotr Białasiewicz
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
prof. dr hab. n.med.
Ewa Brzeziańska-Lasota
Zakład Biomedycyny i Genetyki
dr hab. n.med.
Adam Durczyński
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
dr hab. n.med.
Łukasz Dziki
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej
dr hab. n.med.
Wojciech Fendler
Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
prof. dr hab. n.med.
Jakub Fichna
Zakład Biochemii
dr n.med.
Janusz Janczukowicz
Centrum Edukacji Medycznej
prof. dr hab. n.med.
Jarosław Kasprzak
I Klinika Kardiologii
prof. dr hab. n.med.
Piotr Kuna
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
prof. dr hab. n.med.
Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
dr hab. n.med.
Marek Lipiński
II Klinika Urologii
prof. dr hab. n.med.
Andrzej Lubiński
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
dr hab. n.med.
Monika Łukomska-Szymańska
Zakład Stomatologii Ogólnej
prof. dr hab. n.med.
Ireneusz Majsterek
Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej
prof. dr hab. n.med.
Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek (Oddział Dializ)
prof. dr hab. n.med.
Tomasz Ochędalski
Zakład Endokrynologii Porównawczej
dr hab. n.med.
Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych
prof. dr hab. n.med.
Janusz Piekarski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n.med.
Michał Polguj
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
dr hab. n.med.
Jacek Rożniecki
Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
prof. dr hab. n.med.
Piotr Sieroszewski
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
dr hab. n.med.
Mariusz Stępień
Zakład Propedeutyki Interny i Farmakologii Społecznej
dr hab. n.med.
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
dr hab. n.med.
Katarzyna Taran
Zakład Patomorfologii
prof. dr hab. n.med.
Agnieszka Wierzbowska
Klinika Hematologii
prof. dr hab. n.med.
Marzenna Zielińska
Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Grupa profesorów i profesorów uczelni – Wydział Farmaceutyczny

prof. dr hab. n.farm.
Ewa Balcerczak
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
dr hab. n.med.
Anna Kilanowicz-Sapota
Zakład Toksykologii
prof. dr hab. n.farm.
Paweł Szymański
Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

Grupa profesorów i profesorów uczelni – Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. o zdrowiu
Ewa Borowiak
Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego
dr hab. n.med.
Robert Irzmański
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
prof. dr hab. n.med.
Jolanta Kujawa
Klinika Rehabilitacji Medycznej
prof. dr hab. n.med.
Cezary Watała
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

dr n. o zdrowiu
Monika Burzyńska
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
dr n.med.
Dorota Estemberg
Klinika Patologii Ciąży
dr n.med.
Gabriela Henrykowska
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
dr n.med.
Anna Hogendorf
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
dr hab. n.med.
Piotr Hogendorf
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
dr n. med.
Joanna Kapusta
Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
dr n.farm.
Michał Kołodziejczyk
Zakład Technologii Postaci Leku
dr n. med.
Wojciech Kuczyński
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
dr n.med.
Bogusława Łopacińska
Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego
dr hab. n.med.
Dorota Pastuszak-Lewandoska
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
dr n.med.
Marek Pazurek
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
dr hab. n.med.
Paweł Ptaszyński
Klinika Elektrokardiologii
mgr
Katarzyna Starosta
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
dr n.med.
Marta Zielińska
Zakład Biochemii

Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

dr n. o zdrowiu
Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
dr n.med.
Paulina Hejduk
Centrum Wsparcia Nauki
mgr
Monika Osińska
Biuro Rektora