Uchwała nr 14

Szanowni Państwo,
Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Uczelniana Komisja Wyborcza zwraca się do Państwa z serdecznymi podziękowaniami za aktywny udział w wyborach organów kolegialnych i jednoosobowych naszego Uniwersytetu, przeprowadzanych na kadencję 2020-2024.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom społeczności akademickiej za aktywne uczestniczenie w kolejnych głosowaniach, w poszczególnych grupach pracowniczych, zmierzających do wyłonienia członków Kolegium Elektorów i Senatu. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w wyborach, tych przeprowadzonych jeszcze w tradycyjnej formie w gmachu Centrum Dydaktycznego, a także tych w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosownia. Dziękujemy członkom Kolegium Elektorów za aktywny udział w wyborze Rektora i historycznie wysoką, niemal 100% frekwencję.

Kandydatom ubiegającym się o mandat w poszczególnych organach, bardzo dziękujemy za podjęte decyzje o kandydowaniu i nadesłane zgłoszenia, a kandydatom do Senatu dodatkowo pragniemy podziękować za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu prezentacji sylwetek kandydatów, udostępnionych wyborcom. Bez Państwa udziału wybory nie mogłyby się odbyć.

Skład Senatu określa uchwała nr 14 UKW – Uchwała nr 14

Nowo wybranemu Rektorowi oraz członkom Senatu kadencji 2020-2024 życzymy owocnej pracy.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

Opublikowano: 30 czerwca 2020