Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 8 pkt 11 załącznika nr 6 do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2020-2024, przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zgłoszonym kandydatem był prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek.
  2. Uprawnionych do głosowania było 330 elektorów; w wyborach udział wzięło 323 elektorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

Pobierz: UKW uchwała nr 7

 

Opublikowano: 22 kwietnia 2020